6

Mila

9.96

7

Dakota

9.94

8

Kim

9.91

9

Emily

9.89

10

Valencia

9.89

11

Jasmine

9.88

12

Malenia

9.88

13

Rose

9.86

14

Victoria

9.86

15

Vivian

9.86

16

Anamika

9.83

17

Georgia

9.83

18

Camila

9.82

19

Kim

9.80

20

Cynthia

9.79